סדנה ברגולציה

שלחו לחבר
24/12/2013 - 19:30 - 18:00

עם עובד יחזקאל, לשעבר מזכיר הממשלה

"שתדלנות וייצוג אינטרסים בהליכים שלטוניים"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'