התכנית לטיפוח המצויינות, מפגש עם Prof. Douglas Beloof

שלחו לחבר
19/11/2013 - 13:00 - 12:00

(Lewis & Clark Law School) ,

The Legal Activist: Moving Victims' Rights Forward

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'