מפגש עם Prof. Michael Asimow,

03/11/2013 - 13:45 - 15:15

Stanford University

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ג'