אזכרה והענקת מלגות ע"ש ד"ר דיוויד וינר ז"ל

שלחו לחבר
06/01/2014 - 19:30 - 18:30

תכנית:

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306)חדר סגל, קומה ב'