קולוקוויום דוקטורנטים ועמיתי מחקר

שלחו לחבר
17/12/2013 - 17:30 - 16:00

מציגה: אורלי אורן

רכז הדיון: עדי ליבזון

 

בנין משפטים 306, קומה 3