סדנה ברגולציה עם ראובן קוגן,

07/01/2014 - 18:00 - 19:30

לשעבר סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר,

"תהליכי קבלת ההחלטות בשינויי מדיניות- הרפורמה במס שבח כמקרה בוחן"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה ב'