קולוקוויום דוקטורנטים ועמיתי מחקר

שלחו לחבר
14/01/2014 - 17:30 - 16:00

מציג: יוסף ברדא, "מעמד ילדי העובדים הזרים בישראל-בין הקניית מעמד לבין הרחקה מן הארץ"

רכז הדיון: ד"ר יוסי שרעבי

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר ישיבות, קומה 3