כנס יוזמת חקיקה בנושאי כשרות, בשיתוף עם רבני צהר

שלחו לחבר
20/03/2014 - 20:00 - 16:00

מרכז: ד"ר יצחק ברנד

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2

תכנית: