התכנית לטפוח המצוינות: מפגש עם פרופ' ידידיה שטרן

שלחו לחבר
11/03/2014 - 13:00 - 11:00

אוניברסיטת בר-אילן והמכון הישראלי לדמוקרטיה

הבניין למשפט מקרקעין  ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה 2