חוברת מס' 13 - תשע"א 2011

תאריך
תקציר

לוויתן והאקדמיה: האם היה ניסיון להלאים את האוניברסיטה העברית בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל – ארי בראל

צמיחתה של השמרנות באצות הברית, 1945 – 2008 - ארנון גוטפלד וניר זייד

המיעוט החרדי והתקשורת הציבורית בישראל: בסיס לדיאלוג

תרבותי המבוסס על תפקיד התקשורת בעיצובה של חברה אזרחית – משה הלינגר וצוריאל רשי

תמורות במתחם המצבה בבתי הקברות הצבאיים בראי לשינויים בחברה הישראלית - יוסי כץ

קרנבל לילי: פרקטיקה חדשה של טקסי תיקון מודרניים - ענת פלדמן

ההלכה הציונית-דתית - משיח הלכתי לשיח פאסטורי: מקרה המבחן של היחס לאוננות - אבי שגיא ויקיר אנלגנדר 

תאריך עדכון אחרון : 02/01/2014