מפגש סגל המרצים של הפקולטה עם המורים מן החוץ

05/03/2014 - 17:30 - 19:00

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'

מרכז: ד"ר יעקב חבה, סגן-דיקן