מפגש לסטודנטים בסדרת "דמוקרטיה על נס" עם דורית ביניש

שלחו לחבר
06/04/2014 - 19:30 - 18:00

נשיאת ביהמ"ש העליון (בדימ')

מרכז: פרופ' אריאל בנדור

תכנית: