מפגש בסדרת " משפטים נפגשים"

07/04/2014 - 17:00 - 18:30

עם ד"ר לוי יצחק קופר וד"ר מרים ביטון

"ההיסטוריה של זכויות יוצרים"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'