הסדנה ברגולציה, מפגש עם משה אשר

29/04/2014 - 18:00 - 19:30

"האכיפה והמיסוי של ישראלים הפועלים בחו״ל"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'