כנס בינלאומי בנושא בוררות מסחרית בינלאומית

08/06/2014 - 08:45 - 18:30
09/06/2014 - 09:00 - 12:00

Conference on UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

בחסות משרד עו"ד יגאל ארנון ושות'

מרכז: פרופ' אריה רייך

תכנית: