מפגש עם Prof. Gary Wihl, Washington University in St. Louis

שלחו לחבר
05/03/2014 - 14:00 - 12:00

"Civil Disobedience in Democracies"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306)

מרכז: פרופ' חנוך שיינמן