טקס הענקת פרסים ע"ש Romi Tager

18/05/2014 - 14:00 - 15:00

הפרס למאמר מצטיין במשפט עברי.

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה ב'

הזמנה: