כנס של הקליניקה לגישור

02/06/2014 - 17:00 - 19:00

"בין הליך לתוצאה- המודל הפרגמטי והמודל הטרנספורמטיבי בהליך הגישור"

הזמנה: