חוברת מס' 15 - תשע"ד 2014

תאריך
תקציר

פרשת עמנואל - הדילמה של ש"ס - יעקב בן שמש

"שתזדעזע ארץ הקודש, ב"ה": הפגנות ברחוב החרדי כביצוע תרבותי -  שלמה גוזמן כרמלי

עקדת הילדה: פעולת הסירוב הפוליטי ומשמעויותיה בפרשת עמנואל - הנרייט דהאן כלב ואחיקם פרבר צוראל

"מרים יד בתורת משה": על פניית החרדים לערכאות משפט אזרחיות-חילוניות - אביעד הכהן

הלכה והליך: ניתוח מוסדי של פסיקות בית המשפט העליון ביחס לציבור החרדי - עמיחי כהן

הסיטואציה המזרחית בחברה החרדית בישראל והתגובות לה - נסים ליאון

פרשת עמנואל ובעיות המפגש הבין-תרבותי - מנחם מאוטנר

בעקבות פרשת עמנואל: האם לא עדיף לדת להתנתק מ"עטיני המדינה"? - דני סטטמן וגדעון ספיר

המרחב הסמוי מעין: הטרוטופיה חרדית בעמנואל - אבי שושנה ויונה גינזברג

הפרדה משפילה בחינוך החרדי: היבטים נזיקיים ושיקולי מדיניות - בנימין שמואלי

תאריך עדכון אחרון : 13/05/2014