סימפוזיון עם משלחת פרופסורים למשפטים מסין

שלחו לחבר
15/06/2014 - 17:00 - 15:00

מאוניברסיטת Tsinghua בבייג'ין בהשתתפות מרצים של הפקולטה למשפטים בר-אילן

אולם ארוח ויספלד, בנין פלדמן (301)

תכנית: