כנס צובה החמישי במשפט עברי

08/09/2014 - 09:00 - 10/09/2014 - 18:00

"משפט עברי ודיני חוזים"

בשיתוף האוניברסיטה העברית , ד"ר בני פורת

אוניברסיטת תל אביב, ד"ר שי ווזנר

אוניברסיטת בר-אילן, ד"ר יצחק ברנד

תכנית: