קבוצת מחקר בנושא לאום

שלחו לחבר
מועד
28/10/2014 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2014-10-28 14:00:00 2014-10-28 15:30:00 קבוצת מחקר בנושא לאום "הלאומיות כתופעה היסטורית" מנחה: ד"ר אסף מלאך, המחלקה למדעי המדינה והמכללה למדינאות, אוניברסיטת בר-אילן הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל מרכז: ד"ר חיים שפירא הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

"הלאומיות כתופעה היסטורית"

מנחה: ד"ר אסף מלאך, המחלקה למדעי המדינה והמכללה למדינאות, אוניברסיטת בר-אילן

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל

מרכז: ד"ר חיים שפירא