קבוצת מחקר בנושא לאום

שלחו לחבר
28/10/2014 - 15:30 - 14:00

"הלאומיות כתופעה היסטורית"

מנחה: ד"ר אסף מלאך, המחלקה למדעי המדינה והמכללה למדינאות, אוניברסיטת בר-אילן

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל

מרכז: ד"ר חיים שפירא