סמינר מחלקתי

04/11/2014 - 14:00 - 15:30

Prof. Aniceto Masferrer, University of Valencia

 "Taking Sex Less Seriously -The Secularization of Criminal Law in the  Western Legal Tradition"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'