התכנית לטיפוח המצוינות

שלחו לחבר
28/10/2014 - 19:00 - 17:00

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר עדי אייל