התכנית לטיפוח המצוינות

שלחו לחבר
מועד
28/10/2014 - 19:00 - 17:00הוספה ליומן 2014-10-28 17:00:00 2014-10-28 19:00:00 התכנית לטיפוח המצוינות הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר עדי אייל הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג וד"ר עדי אייל