דיני ביטוח

תאריך
מחבר
פרופ' דודי שוורץ, ד"ר ריבי שלינגר
תקציר

הספר עוסק בחידושים בתהליכים ובמגמות ההתפתחות של דיני הביטוח. הספר מתמודד
עם מוקדי הסכסוך המרכזיים בתחום הביטוח ומתווה אבני דרך לבחינת סוגיות ביטוח מורכבות.

תאריך עדכון אחרון : 10/09/2019