דיני ביטוח

20084b.jpg
תאריך הגיליון: 
פרופ' דודי שוורץ, ד"ר ריבי שלינגר

הספר עוסק בחידושים בתהליכים ובמגמות ההתפתחות של דיני הביטוח. הספר מתמודד
עם מוקדי הסכסוך המרכזיים בתחום הביטוח ומתווה אבני דרך לבחינת סוגיות ביטוח מורכבות.