סמינר מחלקתי עם Prof. Valerie Hans

06/01/2015 - 14:00 - 15:30

Cornell University Law School

The Psychology of Tort Law

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'