מפגש סגל המרצים עם המורים מן החוץ

19/01/2015 - 17:30 - 19:30

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש מוריס בנין (306) קומה ב'