משפט מבוים של מרכז רקמן לקידום מעמד האשה

שלחו לחבר
01/06/2015 - 20:00 - 18:00

בנין משפטים 305, אולם משפט מבוים מס' 11

תכנית: