סדנת מחקר בינלאומית "משפט אזרחי והלכה"

שלחו לחבר
02/06/2015 - 19:30 - 17:00

 

מרכזים: פרופ' צבי זוהר ופרופ' עמיחי רדזינר

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל

תכנית: