כנס "מנגנונים פיננסים להתמודדות עם בעיות אכיפה סביבתית"

31/12/2014 - 09:30 - 16:30

בחסות בנק הפועלים

program: