כנס "מגמות וחידושים באפוטרופסות בישראל"

05/01/2015 - 08:30 - 16:00