ארוע הפקולטה למשפטים בשיתוף מרכז רקמן: "השילוש הקדוש? המדינה, הדת והפרט"

שלחו לחבר
28/01/2015 - 20:30 - 18:00

"עמדות המפלגות השונות בסוגיית היחסים הסבוכים בין המדינה לדת וכיצד אלו משפיעים על חיי הפרט"

בנין פלדמן (301)

program: