הרצאת אורח הקליניקה לייעוץ וחקיקה, ד"ר רועי שיינדורף

שלחו לחבר
26/01/2015 - 18:30 - 17:00

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (בין-לאומי)

"התמודדות מדינת ישראל בחזית המשפטית הבינלאומית - תמונת מצב"

בנין משפטים 306, קומה ב'

מרכז: ד"ר איתי בר-סימן-טוב