כנס השקת גליונות ממון ודין של הקליניקה למשפט עברי

שלחו לחבר
27/04/2015 - 20:00 - 16:00

וסיום סבב חושן משפט בצורבא מרבנן

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש מוריס בנין 306, קומה ב'

מרכזת: ד"ר שפרה מישלוב

program: