ערב עיון לכבוד צאת ספרו של פרופ' גדעון ספיר

שלחו לחבר
22/03/2015 - 20:00 - 18:00

ושל פרופ' דני סטטמן

"דת ומדינה בישראל, עיון פילוסופי-משפטי"

תכנית: