הסדנא על מחקרים אמפיריים מארחת את פרופ' דורון טייכמן,

שלחו לחבר
22/03/2015 - 17:00 - 15:00

האוניברסיטה העברית.

"Anchoring Legal Standards"

הארוע בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, מתקיים באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, כתה 17.

מרכזים: פרופ' יובל פלדמן ופרופ' אורן פרז