מפגש קבוצת מדינת לאום

שלחו לחבר
24/03/2015 - 16:00 - 14:30

"זכויות מיעוטים וזכויות המיעוט הערבי בישראל"

בנין משפטים 306