English שלחו לחבר

פרופ' צפורה כהן (אמריטוס)

טלפון
דוא"ל
Zipora.Cohen@biu.ac.il
משרד
חדר 003 בניין 305
ביוגרפיה קצרה

השכלה:

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

Ph.D.

1976 - 1979

(בהצטיינות יתירה) הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

LL.M.

1975 - 1976

(בהצטיינות) הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

LL.B

1966 - 1971

הוראה וביקורים אקדמיים (לרבות פוסט-דוקטורט) במוסדות אקדמיים בחו"ל:

אוניברסיטת N.S.W ב- Sydney ואוניברסיטת Monash ב- Melbourne.

קיץ 2009

אוניברסיטת Sydney.

אוניברסיטת UCLA ב- Barkeley.

קיץ 2004

קיץ 1988

נסיון מקצועי אחר:

חברת דירקטוריון בנק הפועלים בע"מ. יו"ר ועדת ביקורת של הבנק, חברה בועדת מאזן, בוועדה למכירת עודפי הנכסים הריאליים של הבנק ובועדת עסקים.

1997-1994

יו"ר "המרכז למשפט מסחרי" באוניברסיטת בר-אילן.

1993-1990

עורכת פסקי הדין של בית המשפט העליון (בנושאים: משפט מסחרי, משפט אזרחי, דיני משפחה, מיסים).

1997-1980

התמחות במשרד עו"ד י' סהר.

1972

התמחות בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת ש' ולנשטיין).

1972-1970

תחומי הוראה:

חברות, נזיקין.

חברות במערכת כתבי עת:

עורכת "מחקרי משפט" - כתב העת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

1987-1983

חברת מערכת של "עיוני משפט" - כתב העת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

1972

מלגות ופרסים:

Judge Avern Cohn Prize.

השתתפות בכנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים: (רשימה חלקית)

הרצאה בכנס רואי חשבון.

2007

הרצאה בכנס ישראל לנדל"ן, מסים ופיננסים.

2007

יום עיון לכבוד צאת ספרה של השופטת ורדה אלשייך.

2007

כנס בנושא "הקודקס האזרחי החדש" במרכז הבינתחומי הרצליה.

2005

יום עיון לכבוד צאת ספרה של ד"ר אירית חביב סגל באוניברסיטת תל-אביב.

2004

יום עיון לפרקליטים בשירות המדינה (המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים).

2004

כנס בנושא "כינוס נכסים ופירוק חברות".

2004

הכנס השנתי של הדירקטורים בישראל (המרכז הישראלי לניהול).

2003

הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין.

2002

כנס שנתי של הפורום למשפט וחברה.

2001

יום עיון של איגוד הבנקים בישראל.

2001

יום עיון בנושא "היבטי מס והיבטי ניהול לפי חוק החברות החדש" - לשכת רואי חשבון בישראל.

2001

יום עיון בחברת כלל ביטוח.

2001

כנס הנהלות קופות הגמל.

2001

השתתפות או ארגון סדנאות מדעיות:

סדנת שוויון, סדנת קבלת החלטות.

הנחיית תלמידי מחקר:

הנחיית תלמידי מחקר רבים לתואר שני ולתואר שלישי.

שיפוט עבודות אקדמיות/מאמרים/ספרים:

חוו"ד להעלאה בדרגה ווועדות מקצועיות רבות במסגרת אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית נתניה, הקריה האקדמית בקרית אונו, האוניברסיטה הפתוחה.

שיפוט מאמרים לכתבי-עת משפטיים רבים בארץ.

שיפוט לגבי עבודות מחקר לתואר שני ושלישי.

תפקידים ציבוריים:

חברה במועצה של המרכז לבוררות ולגישור של לשכת רואי חשבון.

2000

חברה במועצה הציבורית של מרכז הדירקטורים בלשכת רואי חשבון.

1998-1995

הרצאות רבות בהשתלמויות: שופטים, עו"ד, רו"ח, חברות ביטוח, דירקטורים ונושאי משרה בחברות וכו'.

מחקר

חברות, נזיקין.

פרסומים

עבריתספר-מחבר

1. בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות כרך ב' (מהדורה שניה, תשס"ח).

2. בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות כרך א' (מהדורה שניה, תשס"ו).

3. פירוק חברות (תש"ס).

4. בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות (תשנ"א).

מאמרים בכתבי עת

 1. בעקבות ספרה של לאה פסרמן-יוזפוב "דיני ניירות ערך - חובת הגילוי" ותוצאות הפרת החובה כשהחברה נכנסה לחדלות פירעון" תאגידים כרך ו 3 נובמבר(2009).

   

 2. "התביעה הנגזרת בדין הישראלי: בחינה ביקורתית" קרית המשפט ו 77 (תשס"ו).
 3. "תובענות ייצוגיות על פי חוק החברות" שערי משפט ד 61 (תשס"ה).
 4. "אחריות נושאי משרה בחברה - כיווני התפתחות בפסיקה" קרית המשפט ה 79 (תשס"ד-תשס"ה).
 5. "חובות הזהירות והאמונים של נושאי המשרה" רבעון לבנקאות לו (144) 63 (תש"ס).
 6. "תקנון החברה - בגדר חוזה אחיד?" הפרקליט מד 307 (תשנ"ט).
 7. "שחרור נושאי משרה מאחריות - מגמות חדשות" מחקרי משפט יג 381 (תשנ"ז).
 8. "פירוק חברה על פי בקשת נושה - קווים מנחים בהפעלת שיקול הדעת של בית המשפט" מחקרי משפט יב 37 (תשנ"ה).
 9. "חריגה מסמכות על ידי הפועל בשביל חברה: דיני החברות ודיני השליחות" מחקרי משפט יא 175 (תשנ"ד).
 10. "חילוט מניות" משפטים יח 245 (תשמ"ח).
 11. "מנהלים היזהרו בחתימתכם" הפרקליט לח 49 (תשמ"ח).
 12. "הסעד למקרה קיפוח - מהותו והיקף תחולתו" מחקרי משפט ה 28 (תשמ"ז).
 13. "השפעת אמצעיהם הכספיים של הצדדים על קביעת חובת הזהירות בעוולת הרשלנות" מחקרי משפט ד 56 (תשמ"ו).
 14. "הנוסח החדש לפקודת החברות - השלכותיו על כוח האסיפה הכללית למתן הוראות לדירקטורים" הפרקליט לו 116 (תשמ"ד).
 15. "שיחרור דירקטורים מאחריות" עיוני משפט ט 301 (תשמ"ב).
 16. "שינוי תקנותיה של החברה הרשומה - הדין הקיים והצעות לשיפור" מחקרי משפט ב 82 (תשמ"ב).
 17. "בקיעים בעיקרון אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה - העדפת המציאות הכלכלית על פני העיקרון המשפטי" עיוני משפט ח 402 (תשמ"א).
 18. "חובת הזהירות של הדירקטור בחברה הרשומה" מחקרי משפט א 134 (תש"ם).
 19. "פיטורי מנהל בהיעדר הוראה בתקנות החברה" עיוני משפט ה 400 (תשל"ז).
 20. "ניכוי טובת הנאה שלא על פי חוזה ביטוח מפיצויי הניזוק" עיוני משפט ב 908 (תשל"ב).
 21. "בשולי ע"א 154/70 שושנה בידה ואח' נ' רובין" עיוני משפט ב 228 (תשל"ב).

פרקים בספר

 1. "תקנון תאגיד כחוזה אחיד" בית המשפט: חמישים שנות שפיטה בישראל 226 (תשנ"ט).

 

שפות זרות

מאמרים בכתבי עת

 1. Directors' Negligence Liability to Third Parties - A Comparative and Critical View, 26 J. Corp. L. 351(2001).
 2. Actions After Liquidation: The Need for a Statutory Arrangement, Commercial Liability L. Rev. 153 (2000).
 3. Le Devoir de Prudence des Responsables d'une SocieAe, Gazette du Palais 39 (1998).
 4. Fiduciary Duties of Controlling Shareholders : A Comparative View,12 U. Pa. J. Int'l Bus. L. 379 (1991).
 5. The Companies Ordinance (Amendment No. 17) Law: Effects on the Alteration of the Objects Clause in a Company Memorandum,17 Isr. L. Rev. 169 (1982).

תאריך עדכון אחרון : 02/01/2020