מפגש סדנת מחקר בנושא לאום עם Prof. Michael Walzer, Princeton

שלחו לחבר
24/06/2015 - 18:30 - 17:00

מרכז: ד"ר חיים שפירא

תכנית: