ערב עיון לרגל צאת ספרו של פרופ' אלון הראל,

שלחו לחבר
15/06/2015 - 19:30 - 17:30

האוניברסיטה העברית בירושלים

"Why Law Matters"

מרכז: ד"ר קובי נוסים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

בנין הפקולטה למשפטים 306, חדר סגל קומה ב'

תכנית: