כנס הלכתי בעקבות ספרה של מלכה פיוטרוקובסקי "מהלכת בדרכה"

שלחו לחבר
17/06/2015 - 19:30 - 17:30

מרכז רקמן

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'

תכנית: