יריד מעסיקים לקראת התמחות לסטודנטים שנה ג' לשנת 2017

שלחו לחבר
14/12/2015 - 20:00 - 16:00

בלובי של בניני הנדסה 1102-1105