הסמינר המחלקתי עם Prof. Peter Menell

שלחו לחבר
17/11/2015 - 15:30 - 14:00

Berkeley University

"Tailoring a Public Policy Exception to Trade Secret Protection"

בניין הפקולטה למשפטים ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'