פרופ' (בדימוס) רות קנאי

טלפון
03-5317754
דוא"ל
Ruth.Kannai@biu.ac.il
משרד
חדר 003 בניין 305
  ביוגרפיה קצרה

  השכלה:

  1992 קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה (בציון מעולה), אוניברסיטת בר-אילן.

  1983 תואר מוסמך במשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת בר-אילן.

  1966 תואר בוגר במשפטים (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית, ירושלים.

  תחומי הוראה:

  דיני עונשין, ענישה.

  אוניברסיטת בר-אילן:

  2003- 2008 נציבת קבילות להטרדות מיניות.

  פרסים ומענקים:

  2000-2001 מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע בשיתוף עם ד"ר אורי שילד מהמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב בנושא: "מערכת תומכת החלטות בתחום של ענישה פלילית: ניתוח אינטליגנטי על ידי מחשב של רישום פלילי של עבריין".

  2005 פרס השר לבטחון פנים למחקר ולפיתוח בשיתוף עם פרופ' אורי שילד על תוכנה המציגה את העבר הפלילי של עבריינים ומעריכה את משקלו.

  2007 מענק מחקר של קרן רן נאור בשיתוף עם פרופ' אורי שילד מהמחלקה למדעי המחשב בנושא: "מערכת תומכת החלטות לקביעת עונשים לעברייני תנועה".

   

  חברות במערכת כתבי עת:

  2002-2000 מורה אחראית לכתב העת "מחקרי משפט".

  חברות בוועדות ציבוריות

   1997 וועדה לבחינת דרכי ההבנייה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין בראשות השופט א' גולדברג (אז שופט בית המשפט העליון).

   

   1998 וועדה לבחינת ההסדרים בעניין פרסומים מחקירות בראשות השופט (בדימוס) וינוגרד.

    2008-2010  יו"ר וועדה לבחינת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981.

  מחקר

  משפט פלילי מהותי, ענישה

  באמצעי התקשורת
  פרסומים

  עברית

  ספר-מחבר

  1. אהרון אנקר מאסר על תנאי (בהשתתפות רות קנאי, 1981).

  פרקים בספר  

   

  1. "רשלנות כבסיס לאחריות פלילית: האם חל שינוי בעקבות תיקון 39?" מגמות בפלילים – לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין , 245. (אלי לדרמן, קרן שפירא-אטינגר ושי לביא עורכים, תשע"א).
  2. "הערכת העבר הפלילי" מגמות בקרימינולוגיה - תיאוריה מדיניות ויישום 287 (לסלי סבה, מנחם אמיר, מאיר חובב עורכים, תשס"ג).
    
  3. "עונשים בחומרה בינונית" ספר שמגר חלק ב' מאמרים 213 (תשס"ג).
    
  4. "ענישה בריבוי עבירות" עבריינות וסטייה חברתית: תיאוריה ויישום 153 (משה אדד ויובל וולף עורכים, תשס"ב).
    
  5. "העדר מודעות ליסודות העבירה או טעות במצב משפטי -העבירה של הפרת אמונים כדוגמה" מגמות בפלילים: עיונים בתורת האחריות הפלילית 203 (אלי לדרמן עורך, תשס"א).

  מאמרים בכתבי עת

  1. "בין אמנות למדע – גזירת הדין כאומנות", "עלי משפט" כרך ח' 217, (תש"ע). 
  2. "ראיות בשלב גזירת הדין - בעקבות הצעת החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה" הפרקליט (ספר וינר) (צפוי להתפרסם , 2008).
    
  3. "שמירה על מידתיות בענישה - סוגייה חוקתית או פלילית?" משפטים לה 147 (תשס"ה).
    
  4. "צו מבחן- מחלופה לעונש לעונש חילופי" מחקרי משפט טז 353 (תשס"א).
    
  5. "דיני עונשין- התפתחות ומגמות" עיוני משפט כג 717 (תש"ס).
    
  6. "הבניית שיקול הדעת של השופט בקביעת העונש- בעקבות דו"ח וועדת גולדברג" מחקרי משפט יד 147 (תשנ"ט).
    
  7. "הסכמת הנפגע במשפט הפלילי" משפטים כט 389 (תשנ"ח).
    
  8. "קביעת גזר הדין - הצעה לחקיקה" מחקרי משפט יג 227 (תשנ"ו).
    
  9. "האמנם תמיד דין אחד לחושד וליודע? (סעיף 20 לחוק העונשין כפי שתוקן בתיקון מספר 39, וסעיף 90א לחוק העונשין, כפי שתוקן בתיקון מספר 43)" מחקרי משפט יב 433 (תשנ"ו).
    
  10. "המחשבה הפלילית הנדרשת לנסיבות העבירה" מחקרי משפט יא 147 (תשנ"ד).
    
  11. "הנחיות לקביעת גזר הדין בפסיקת בית המשפט העליון" משפטים כד 97 (תשנ"ד).
    
  12. רות קנאי ואהרון אנקר "הגנה עצמית וצורך לאחר תיקון מספר 37 לחוק העונשין" פלילים ג 5 (תשנ"ג).
    
  13. "היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה לשיקול הדעת של השופט בקביעת העונש" מחקרי משפט י 39 (תשנ"ג).
    
  14. "הנחיות לשופט בהפעלת שיקול דעתו בקביעת העונש" מחקרי משפט ה 234 (תשמ"ז).
    
  15. "הערה בשולי חוק העונשין (תיקון מס' 14) תשמ"ב - 1982" הפרקליט לו 329 (תשמ"ד).
    
  16. "ריבוי עבירות ועונשין באירוע פלילי אחד" מחקרי משפט ג 247 (תשמ"ד).

   

  שפות זרות

  פרקים בספר

  1. Ruth Kannai & Lea Visel, "Euthanasia in Israel", Euthanasia in International and Comparative Perspective, (M. Groenhuijsen & F. Van Laanen, Eds. 147 (2006).

   

  מאמרים בכתבי עת

  1. Ruth Kannai, Sentencing in Israel, 22 Federal Sentencing Reporter 223 (2010).
  2.  
  3.  Oren Gazal-Ayal & Ruth Kannai, Determination of Starting Sentences in Israel – System and Application", 22 Federal Sentencing Reporter 232  (2010).
  4.  
  5. Ruth Kannai, Uri Schild, John Zeleznikow, Modeling the evolution of legal discretion - an Artificial Intelligence Approach, 20 Ratio Juris 530 (2007).
  6. Ruth Kannai& Uri Schild, Intelligent Computer Evaluation of Offender's Previous Record, 1 Artificial Intelligence and Law 1 (2006).
  7. Ruth Kannai, Proportionality in Sentencing: Constitutional or Criminal Issue, 9 Canad. Crim. L. Rev. 315 (2005).
  8. The Judge's Discretion in Sentencing: Israel's Basic Lawsand Supreme Court Decisions,30 Isr. L. Rev. 276 (1996).

  תאריך עדכון אחרון : 07/06/2022