פרס תיגר למאמרים מצטיינים במשפט עברי

English שלחו לחבר

מדי שנה עורכת הפקולטה למשפטים תחרות בה ניתן פרס למאמר המצטיין במשפט עברי. לתחרות ניתן להגיש מאמרים שהתקבלו לפרסום בשנה הקודמת לשנת מתן הפרס. לתחרות מוגשים עשרות מאמרים מכלל תחומי מדעי היהדות והמשפטים, ככל שהם עוסקים בחקר המשפט העברי וההלכה. ועדה המורכבת משלושה חוקרים בכירים בוחרת את המאמר, או שני המאמרים, המצטיינים ביותר, ולהם מוענק פרס בטקס חגיגי.  

רשימת החוקרים והמאמרים הזוכים:

 

תש"ע -2010

ד"ר עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן

"מלבוב לתל-אביב: פסיקות 'גט מוטעה' בשל הפרת הסכם הגירושין בבתי הדין הרבניים בעקבות תיק (אזורי ת"א) 9322-29-1 (19.3.06) ואחרים", משפטים לט (תשס"ט), עמ' 155–231.

http://tinyurl.com/ne96f2c

תשע"א – 2011

1. פרופ' לייב מוסקוביץ', המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן

“We May Not Infer Civil Law from Ritual Law: Some Observations on the Internal Unity of Rabbinic Law,” JLAS XXII (2012) = Wisdom and Understanding”: Studies in Jewish Law in Honour of Bernard S. Jackson (ed. Leib Moscovitz and Yosef Rivlin), pp. 193–227

2. ד"ר איתי ליפשיץ, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד"ר מרדכי שוורץ, מכון האוניברסיטה הפתוחה למחקרי מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה

"אגרגציה של הערכות בהעדר אפשרות להכרעה על פי רוב"

 

תשע"ב-2012

פרופ' דוד הנשקה, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן

"מצוות האבות ומצוות סיני: פרשת גיד הנשה כפרק בתפיסת ההלכה של הרמב"ם", צ' הבר וכ' כהן (עורכים), מבִּרכת משה: קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבוד רנ"א רבינוביץ, מעלה אדומים תשע"ב, עמ' 646-619.  

 

תשע"ג – 2013

פרופ' אלימלך וסטרייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

"הייבום בפסיקתם של דייני ירושלים במאה הי"ט", דיני ישראל כט 216-155 תשע"ג.

http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/Westreich(1).pdf

 

תשע"ד - 2014

1. פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן

גזרת מלך וגזרת הכתוב בספרות התלמודיתתרביץ פב (חוברת א') 5-42 (2014)

2. ד"ר אברהם (רמי) ריינר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"תקנה, הלכה ומה שביניהן : הלכות גטין לרבנו תם כמראה חברתית", תרביץ פב,א (תשעד) 139-163

http://tinyurl.com/q9qxeoe

 

תשע"ה -2015

ד"ר מיכאל בריס, המרכז האקדמי שערי משפט

"המטפיזיקה של הגירושין: עיון הלכתי־פילוסופי בסדר הגט", דיני ישראל ל' )תשע"ה) עמ' 43-92.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 06/12/2015