פרסי תיגר לעבודות סמינריוניות מצטיינות במשפט עברי של סטודנטים לתואר ראשון

שלחו לחבר

תש"ע -2010

 

תשע"א – 2011

גב' שרה וינברג על עבודתה:

פיקוח נפש של גוי בשבת: 'משום איבה' – האמנם?

 

תשע"ב-2012

מר אביעד שאולזון על עבודתו:

היחס הרבני לפליטי דרפור

 

תשע"ג-2013

מר מתי רוזנבאום על עבודתו:

השוואה תורת משפטית בין הלכה קומראנית להלכה חז"לית

גב' מורן מרקוביץ-דהאן על עבודתה:

מדיניות מס במשפט העברי - צדק חברתי ועקרונות מיסוי בקהילה היהודית

 

תשע"ד – 2014

מר עמיחי מרקס על עבודתו:

ההלכה כמקור למשפט הומניטרי

 

תשע"ה – 2015

מר אוהד עוזרי על עבודתו:

השאלות החוקתיות העולות מיישומן של הלכות בישולי גוים ופת עכו״ם במדינת ישראל

תאריך עדכון אחרון : 06/12/2015