פרסי תיגר לעבודות סמינריוניות מצטיינות במשפט עברי של סטודנטים לתואר ראשון

תש"ף - 2020

1.מר דויד יוסף על עבודתו: "התאמתה ומשקלה של הכתובה למציאות המשפטית והחברתית של ימינו".

2.מר משה אברהם על עבודתו: "סנקציות חברתיות במשפט העברי במרחב הציבורי במדינת ישראל – הרחקות דרבנו תם כמקרה מבחן".

 

תשע"ט - 2019 

גב' רבקה אריאל (נרקיס), מר יגאל לביא על עבודתם: "דילמות מוסריות ברכבים אוטונומיים בראי המשפט העברי".

 

תשע"ח - 2018

מר אריה בן חמו על עבודתו: "הסכם קדם נישואין בצוק העיתים ומגמות הפסיקה ביהדות מרוקו."

 

תשע"ז - 2017

מר טל זונווסר על עבודתו: "פרדוקס ההסכמה הכפויה".

 

תשע"ו - 2016 

1.גב' בר פרגון על עבודתה: "כללי ההכרעה שראוי לפסוק על פיהם את סדרי הקדימויות בהצלת חיים בדורנו".

2.מר אריאל הולצר על עבודתו: "הסכמי קדם נישואין במדינת ישראל ובעולם".

 

תשע"ה – 2015

מר אוהד עוזרי על עבודתו:

השאלות החוקתיות העולות מיישומן של הלכות בישולי גוים ופת עכו״ם במדינת ישראל

 

תשע"ד – 2014

מר עמיחי מרקס על עבודתו: ההלכה כמקור למשפט הומניטרי

 

תשע"ג-2013

מר מתי רוזנבאום על עבודתו: השוואה תורת משפטית בין הלכה קומראנית להלכה חז"לית

גב' מורן מרקוביץ-דהאן על עבודתה: מדיניות מס במשפט העברי - צדק חברתי ועקרונות מיסוי בקהילה היהודית

 

תשע"ב-2012

מר אביעד שאולזון על עבודתו: היחס הרבני לפליטי דרפור

 

תשע"א – 2011

גב' שרה וינברג על עבודתה: פיקוח נפש של גוי בשבת: 'משום איבה' – האמנם?