מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במשפט עברי

תשע"ג-2013

רחלי שולשטיין

אבישי יהושע  

דוד ניסני

 

תשע"ב-2012

יצחק בן דוד

סיגלית דיל

משה הרשקוביץ

רחל שולשטיין

 

תשע"א – 2011

רחלי שולשטיין

אמיר זוארץ