סמינר מחלקתי עם פרופ' מיכל אלברשטין

שלחו לחבר
01/03/2016 - 15:30 - 14:00

אוניברסיטת בר-אילן

"Expanding Judicial Discretion:

Between Legal and Conflict Considerations"

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200