קולוקוויום דוקטורנטים, מציג: רונן הירש

24/05/2016 - 16:00 - 17:30

בנין הפקולטה למשפטים, אולם 200