מפגש בנושא "חופש הביטוי במגרשי הספורט"

שלחו לחבר
14/04/2016 - 20:00 - 18:00

מרכז: מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים

אולם בק