מפגש בנושא "חופש הביטוי במגרשי הספורט"

14/04/2016 - 18:00 - 20:00

מרכז: מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים

אולם בק